Animació

Efecte 3D

Efecte de 3D en fotografies antigues propietat de l’Arxiu Històric de Viladecans.

Caretes

Careta ‘Resultats esportius’, per a Viladecans TV (productora Lavinia).

Animacions

Animació sobre educació viària dirigida a un públic infantil per a Viladecans TV (productora Lavinia) i Policia Local de Viladecans.